Blog

Hoe een paragnost jou kan helpen

Een paragnost wordt ook wel een helderziende genoemd. Deze persoon kan dingen ervaren, zien en voelen die normale mensen niet kunnen. Dit kan gaan over het heden, maar ook over het verleden of de toekomst. Omdat een paragnost zoveel kan weten over een persoon zonder dat hij/zij het zelf weet, kunnen zij op veel verschillende manieren inzichten bieden. In deze blog vertel ik meer over hoe een paragnost jou kan helpen. 

Communiceren met overleden personen

Er zijn paragnosten die beweren dat ze kunnen communiceren met overleden personen. Als je een paragnost bezoekt, is het dus mogelijk dat de paragnost kan communiceren met een dierbare van jou die overleden is. Hierdoor is het mogelijk om te communiceren met deze persoon via de paragnost. De paragnost zegt bepaalde dingen te kunnen voelen en horen, wat het mogelijk maakt om boodschappen over te brengen. Sommige mensen die moeite hebben met het verlies van een dierbare, zoeken de hulp van een paragnost. Dit schijnt hen te kunnen helpen met het accepteren van hun verlies en om beter afscheid te nemen. Er wordt ook wel beweerd dat paragnosten soms een betere verklaring kunnen geven van hoe iemand precies is overleden als dit niet bekend was. Dit kan nabestaanden ook een gevoel van rust en acceptatie geven. 

Het heden

Waar een paragnost ook bij schijnt te kunnen helpen, is het verklaren van bepaalde persoonlijke eigenschappen van iemand. Sommige mensen hebben eigenschappen, goede of slechte, die ze maar niet kunnen verklaren. Een paragnost schijnt bepaalde dingen over jou te kunnen weten die jij zelf niet eens weet of ziet. Zo zeggen zij er bijvoorbeeld achter te kunnen komen als bepaalde eigenschappen voortkomen uit een gebeurtenis uit het verleden. Je zult misschien denken: Waarom willen mensen dit weten? Voor veel mensen kan dit echter een gevoel van rust geven, doordat ze zichzelf beter kunnen begrijpen. Bovendien kunnen ze zo meer inzicht krijgen in hoe ze met deze eigenschappen om moeten gaan. 

Paranormale genezers

Sommige paragnosten identificeren zichzelf ook wel als paranormale genezers. Zij beweren bepaalde fysieke of mentale klachten te kunnen genezen door middel van hun paranormale krachten. Een voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld magnetiseurs. Dit zijn mensen die door middel van handoplegging bepaalde helende krachten of aura’s schijnen te kunnen doorgeven. Hier zouden je klachten dan van moeten verdwijnen. Het is niet wetenschappelijk bewezen of deze vorm van genezing werkt en ik heb hier zelf ook geen ervaring mee.

Geef een reactie